Pin It

Wiele osób nie bardzo wie jak rozpocząć trening bestrzałowy, na co zwracać uwagę, jak często ćwiczyć, itp. Ponieważ pisałem już o treningu bezstrzałowym ogólnie, dzisiaj skupię się na prostym programie treningowym.

 
CELE

Budując program treningowy trzeba na początku wyznaczyć cele, do których się dąży. Te najłatwiej określić bazując na niezbędnych dla każdego strzelca umiejętnościach, czyli:

·   Wypracowaniu zdolności szybkiego dobywania broni z kabury z zachowaniem identycznego ułożenia dłoni na chwycie pistoletowym przy każdym powtórzeniu;

·   Zdobyciu umiejętności uzyskania na celu obrazu prawie idealnie zgranych przyrządów celowniczych broni. Tę umiejętność często określa się mianem naturalnego punktu celowania;

·   Precyzyjnego przenoszenia obrazu zgranych przyrządów celowniczych z jednego celu na drugi;

·   Szybkie i płynne wymiany magazynka

·   Ściąganie języka spustowego bez naruszania zgrania przyrządów celowniczych (bez poruszenia ustawienia muszki w szczerbinie).

 

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE

Bez względu na stopień zaawansowania, do właściwego przeprowadzenia nawet podstawowego treningu bezstrzałowego potrzebne są przedmioty z listy poniżej:

·   Pistolet

·   Przynajmniej dwa magazynki

·   Szeroki, sztywny pas

·   Kydexowa lub polimerowa kabura

·   Ładownice na magazynki

·   Zbijaki (naboje treningowe)

·   Timer strzelecki

·   Pomniejszone cele do powieszenia na ścianie

·   Dobrze oświetlone pomieszczenie ze ścianą oddaloną o 2-3 metry (7m dla ćwiczeń w ruchu)

Po wielu przeprowadzonych testach porównawczych zdecydowanie odradzam stosowanie aplikacji naśladujących działanie timerów strzeleckich na urządzenia przenośne. Są one bardzo niedokładne i nie nadają się do poważnego treningu. Rozumiem, że nie każdy zdecyduje się na wydanie kilkuset złotych na porządny timer strzelecki już na samym początku. Tak, czy inaczej, timer/aplikacja powinien mieć funkcję PAR, czyli możliwość ustawienia przedziału czasowego z dokładnością do przynajmniej dziesiątej części sekundy z sygnałem na początku i końcu. Niezbędne jest także uruchamianie z funkcją Random. Przy takiej funkcji sygnał startowy pojawia się w różnym czasie od uruchomienia timera.

Wszystkie niezbędne podstawowe informacje na temat wyposażenia i samego treningu bezstrzałowego można znaleźć tutaj:

http://www.gunpointmag.com/index.php/trening-zawody/167-trening-bezstrzalowy-wprowadzenie

 

ĆWICZENIA

Podczas kompleksowych ćwiczeń wykonywanych w ograniczonym czasie ćwiczący często uzyskują lepsze wyniki kosztem zaniedbania dokładności wykonania któregoś z elementów. Przedstawiony poniżej program ma na celu uniknięcie takich błędów. Jako, że odnosi się on do uzyskania solidnych podstaw, nie powinno się, np.: próbować pracować na języku spustowym jeżeli nie podano tego w opisie. Zamaist tego, należy dokładnie skupić się na wskazanym elemencie.

1.     WOLNA PRACA NA JĘZYKU SPUSTOWYM (20x oburącz / 20x sama prawa ręka / 20x sama lewa ręka)

·   Pojedynczy pomniejszony cel – symulowana odległość 25 metrów,

·   Brak limitu czasu,

·   W wypadku pistoletów z mechanizmem SA/DA należy wykonać jednakową ilość powtórzeń ze zwolnionego, jak i uprzednio napiętego kurka,

·   Wzrok skupiony na muszce – należy zwrócić uwagę na to aby w momencie „strzału” muszka nie poruszyła się w szczerbinie,

·   Pomiędzy poszczególnymi powtórzeniami broń można opuszczać do kąta 45 stopni lub powracać do wybranej postawy gotowości.

 

2.     SZYBKA PRACA NA JĘZYKU SPUSTOWYM (20x oburącz / 20x sama prawa ręka / 20x sama lewa ręka)

·   Pojedynczy pomniejszony cel – symulowana odległość 25 metrów,

·   Przedziałem czasu jest moment od początku do końca wybrzmiewania sygnału timera,

·   W wypadku pistoletów z mechanizmem SA/DA należy wykonać jednakową ilość powtórzeń ze zwolnionego jak i uprzednio napiętego kurka,

·   Wzrok skupiony na muszce – należy zwrócić uwagę na to aby w momencie „strzału” muszka nie poruszyła się w szczerbinie,

·   Przed rozpoczęciem każdego powtórzenia broń powinna zostać skierowana na cel / przyrządy celownicze zgrane / palec dotyka języka spustowego – bez „wybierania luzu”.

 

3.     DOBYWANIE BRONI ZE ZGRYWANIEM PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH NA CELU (20x oburącz / 20x sama prawa ręka / 20x prawa ręka z przełożeniem pistoletu do lewej ręki)

·   Pojedynczy pomniejszony cel – symulowana odległość 7 metrów,

·   Docelowy czas to 0,7 sekundy / podczas nauki dobywania bez limitu czasu / ustalając własny limit należy sprawdzić czas, w którym ćwiczący jest w stanie wykonać ćwiczenie poprawnie i zmniejszać go stopniowo do docelowego,

·   Należy skupić się na powtarzalnym ułożeniu dłoni na chwycie pistoletowym,

·   Wzrok skupiony na muszce / przed wybrzmieniem końcowego sygnału ćwiczący powinien zobaczyć obraz prawie idealnie zgranych przyrządów celowniczych,

·   Należy zmieniać położenie rąk przed rozpoczęciem ćwiczenia / swobodnie wzdłuż ciała / przy daszku czapki etc.

 

4.     WYMIANA MAGAZYNKA (20x szybka, 20x awaryjna, 20x z odzyskiem lub taktyczna)

·   Pojedynczy pomniejszony cel – symulowana odległość 7 metrów,

·   Docelowy czas to 1 sekunda / podczas nauki wymiany magazynka bez limitu czasu / ustalając własny limit należy sprawdzić w czas w którym ćwiczący jest w stanie wykonać ćwiczenie poprawnie i zmniejszać go stopniowo do docelowego,

·   Ćwiczący rozpoczyna ćwiczenie z przyrządami celowniczymi pistoletu zgranymi na celu,

·   Podczas wymiany magazynka dopuszcza się przelotne spojrzenie na broń w celu upewnienia się że wprowadzany magazynek i pistolet znajdują się we właściwym położeniu,

·   Przed wybrzmieniem sygnału końcowego, przyrządy celownicze powinny ponownie zgrane na celu,

·   W czasie całego ćwiczenia nie należy pracować na języku spustowym.

 

5.     PRZENOSZENIE BRONI Z CELU NA CEL (20x)

·   Pomniejszony plate rack lub kilka celi różnych wielkości na różnych wysokościach / należy zmieniać rodzaj liczbę i symulowaną odległość do celów w czasie kolejnych treningów,

·   Zadaniem ćwiczącego jest uzyskanie obrazu dokładnie zgranych przyrządów celowniczych na każdym celu,

·   Nie należy symulować pracy na języku spustowym podczas tego ćwiczenia,

·   Ćwiczący powinien zwracać uwagę na najczęstsze błędy takie jak nadmierny ruch powodujący przeniesienie przyrządów poza cel lub ruch zbyt krótki po którym broń zatrzymuje się nie na środku celu,

·   Brak określonego przedziału czasowego / zaraz po odczytaniu obrazu prawidłowo zgranych przyrządów celowniczych na celu ćwiczący przenosi wzrok na kolejny cel a za nim pistolet i zgrane przyrządy.

 

6.     PRZENOSZENIE BRONI Z CELU NA CEL ZE ZMIANĄ STANOWISKA (20x)

·   Pomniejszony plate rack lub kilka celi różnych wielkości na różnych wysokościach / należy zmieniać rodzaj liczbę i symulowaną odległość do celów w czasie kolejnych treningów,

·   Zadaniem ćwiczącego jest uzyskanie obrazu dokładnie zgranych przyrządów celowniczych na każdym celu,

·   Nie należy symulować pracy na języku spustowym podczas tego ćwiczenia,

·   Ćwiczący powinien zwracać uwagę na najczęstsze błędy takie jak nadmierny ruch powodujący przeniesienie przyrządów poza cel lub ruch zbyt krótki, po którym broń zatrzymuje się nie na środku celu,

·   Brak określonego przedziału czasowego / zaraz po odczytaniu obrazu prawidłowo zgranych przyrządów celowniczych na celu ćwiczący przenosi wzrok na kolejny cel a za nim pistolet i zgrane przyrządy,

·   Dwa zaznaczone stanowiska strzeleckie w pewnej odległości od siebie / idealnie ok 5m ale w warunkach ograniczonej przestrzeni (np. mieszkanie), może to być nawet 1 metr,

·   Na sygnał strzelający dobywa broń i uzyskuje obraz dokładnie zgranych przyrządów celowniczych na każdym celu, następnie agresywnie zmienia stanowisko strzeleckie i ponownie zgrywa przyrządy po kolei na każdym celu. Jeżeli miejsce na to pozwala można podzielić rozwieszone cele na te ostrzeliwane tylko z pierwszego i tylko z drugiego stanowiska,

·   Ćwiczący powinien maksymalnie agresywnie poruszać się pomiędzy stanowiskami,

·   Czas wykonania należy dobrać indywidualnie w zależności od konfiguracji i stopniowo go redukować.

 

7.     STRZELANIE W RUCHU (20x na każdy kierunek)

·   Pomniejszony plate rack lub kilka celi różnych wielkości na różnych wysokościach / należy zmieniać rodzaj liczbę i symulowaną odległość do celów w czasie kolejnych treningów,

·   Zadaniem ćwiczącego jest uzyskanie obrazu dokładnie zgranych przyrządów celowniczych na każdym celu,

·   Nie należy symulować pracy na języku spustowym podczas tego ćwiczenia,

·   Ćwiczący powinien zwracać uwagę na najczęstsze błędy, takie jak nadmierny ruch powodujący przeniesienie przyrządów poza cel lub ruch zbyt krótki, po którym broń zatrzymuje się nie na środku celu,

·   Brak określonego przedziału czasowego / zaraz po odczytaniu obrazu prawidłowo zgranych przyrządów celowniczych na celu ćwiczący przenosi wzrok na kolejny cel a za nim pistolet i zgrane przyrządy,

·   Na sygnał startowy ćwiczący rusza w określonym przez siebie kierunku przenosząc obraz zgranych przyrządów z celu na cel,

·   Wykonanie tego ćwiczenia wymaga większej przestrzeni do treningu -przynajmniej 5 metrów do poruszania się i dodatkowo 2 metrów do rozwieszonych celi w przypadku ćwiczenia ruchu do przodu.

 

CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ TRENINGÓW

Na każdą sesję treningową należy poświęcić 15-30 minut. Lepsze są dwie lub więcej sesji 15-minutowych niż jedna godzinna. Aby efekty były widoczne, należy trenować przynajmniej 3 razy w tygodniu. Optymalnie 5-6 razy w tygodniu. 

Pin It