Pin It

Czy można wykonać sensowny trening zabierając ze sobą jedynie jedno pudełko (50 sztuk) amunicji? Zestaw poniższych ćwiczeń pokazuje jak wiele różnych bardzo wartościowych ćwiczeń można wykonać mając do dyspozycji jedynie pistolet, ładownice, 2 magazynki oraz paczkę amunicji.

Wielu strzelców ma mocno ograniczony budżet. W takim wypadku to trening bezstrzałowy powinien  uczyć nowych umiejętności, zaś trening na strzelnicy powinien być swoistym egzaminem weryfikującym postępy, oraz przyzwyczaić strzelca do samego zjawiska strzału, odrzutu broni, czy wykonywania tych czynności które trudno zasymulować poza strzelnicą.

 

 ĆWICZENIE PIERWSZE (NABÓJ / PUSTA KOMORA)

Uczy:  rozpoznawania prawidłowej pracy na języku spustowym poprzez obserwację przyrządów celowniczych, koryguje "zrywanie" języka spustowego, oraz mruganie podczas strzału. Pozwala określić poprawność oddanego strzału i prawdopodobny punkt trafienia celu.

Cel: stalowa płyta (gong) o wymiarach 50x50cm na dystansie 50 metrów, lub tarcza IDPA / gong stalowy okrągły o średnicy 8" (ok. 20cm) / tarcza TS-2 na dystansie 25 metrów

Czas: Nieograniczony

Ilość amunicji: 5sztuk (dodatkowo opcjonalnie 5 zbijaków*)

Przygotowanie: Ćwiczący ładuje  5 sztuk amunicji do jednego magazynka.

Wykonanie:

Uwaga: Nie wszystkie pistolety są przystosowane do bezpiecznego oddawania strzału "na sucho" (bez naboju w komorze). W przypadku niektórych konstrukcji może to prowadzić do szybszego zużycia broni, a w skrajnych przypadkach do jej trwałego uszkodzenia. Dlatego zaleca się stosowanie podczas tego ćwiczenia amunicji treningowej (zbijaków).

Ćwiczący staje na linii otwarcia ognia (stanowisku strzeleckim), podpina magazynek do pistoletu i wprowadza nabój do komory.

Następnie   wyjmuje magazynek z broni i wkłada do ładownicy lub kieszeni.

Oddaje pojedynczy strzał do celu trzymając broń oburącz. Jeżeli strzela do stalowej płyty (gongu) usłyszy dźwięk sygnalizujący trafienie lub jego brak.

Z racji braku magazynka zamek nie zostanie zablokowany w tylnym położeniu, a iglica zastanie ponownie napięta.

Po strzale, rozluźniając się, ćwiczący oddaje kolejny strzał z pustej komory ("na sucho") obserwując dokładnie, czy podczas ściągania języka spustowego nie zostanie naruszone zgranie przyrządów celowniczych lub nie przymyka oczu.

Podpina magazynek, wprowadza kolejny nabój do komory ,wyjmuje magazynek i oddaje kolejny strzał starając się go oddać z takim samym rozluźnieniem jak podczas strzału bez naboju w komorze.

Wskazówka: Jeżeli podczas strzału nie widzisz muszki podnoszącej się w szczerbinie na skutek strzału i podrzutu broni to prawdopodobnie przymykasz oczy (mrugasz) podczas strzału. Postaraj się rozluźnić mięśnie twarzy i zamiast bardzo mocno skupiać wzrok po prostu patrzeć na zgrane przyrządy.

*To samo ćwiczenie można wykonać ładując naprzemiennie naboje, oraz amunicję treningową (zbijaki). Wtedy nie trzeba po każdym przeładowaniu wyjmować magazynka z pistoletu. Posiadając zbijaki ćwiczący ładuje do jednego magazynka naprzemiennie 5 zbijaków i 5 sztuk amunicji zaczynając od zbijaka tak, aby na górze znalazł się nabój.

Ćwiczenie jest odmianą znanego "ball&dummy drill", jednak tam zbijaki i amunicję "miesza się" w magazynku tak, aby nie było wiadomo kiedy do komory zostanie wprowadzony zbijak, a kiedy nabój.

 W tym ćwiczeniu chodzi o to aby świadomie rozluźnić się pomiędzy strzałami. Dodatkowo to ćwiczenie można  wykonać bez użycia amunicji treningowej jak zostało opisane wyżej.

Objaśnienie:

Podczas strzału występuje huk , odrzut i podrzut broni, oraz ruch zamka pistoletu w kierunku oka strzelca. Na końcu lufy gwałtownie rozprężają się gazy wylotowe, a niekiedy można nawet zauważyć dopalające się drobiny prochu w postaci płomienia. Z okna zamka wypada łuska.  Wszystko to powoduje duży dyskomfort u początkujących strzelców, a także tych którzy strzelają niezbyt często.

Wielu strzelców boryka się z problemem "zrywania strzału", czyli gwałtownie przyśpiesza ostatnią fazę ściągania języka spustowego powodując układanie się pocisków w lewą stronę  i w dół od punktu celowania. Słaba statyka powoduje, że pistolet (podczas celowania) w bardzo krótkim czasie zaczyna mimowolnie poruszać się w dłoniach strzelca utrudniając utrzymanie prawidłowego zgrania przyrządów celowniczych. W takim wypadku, ściągając język spustowy, zamiast robić to jednostajnie, ćwiczący stara się "złapać" moment idealnego zgrania przyrządów celowniczych przyśpieszając ostatnią fazę ruchu "zrywając strzał" poprzez poruszenie całym pistoletem.

Wiele osób podczas strzelania napina dodatkowo mięśnie  twarzy, co  powoduje chwilowe przymknięcie oczu (mrugnięcie)  w momencie wystrzału. Uniemożliwia to zauważenie błędów. Mrugnięcie trwa około 0,2s. Strzelec najczęściej widzi zgrane przyrządy celownicze na chwilę zanim, przyśpieszając ruch, zerwał strzał i ponownie zgrane przyrządy po oddanym strzale, będąc przekonanym że strzał został oddany poprawnie.

Świadome naprzemienne oddawanie strzałów z wykorzystaniem amunicji oraz zbijaka (pustej komory) umożliwia rozluźnienie mięśni twarzy i zauważenie ruchu przyrządów podczas zerwania strzału. Zauważenie błędu jest pierwszym krokiem umożliwiającym jego eliminację.

Dla tych, których przede wszystkim rozprasza huk wystrzału dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie wkładek (zatyczek do uszu) z założonymi dodatkowo aktywnymi słuchawkowymi ochronnikami słuchu. Ochronniki aktywne zapewnią podstawowy zakres komunikacji z otoczeniem, zaś strzały będą wytłumiane z podwójną siłą.

 

BULLET HOLE DRILL ( JEDEN OTWÓR)

Uczy: zachowania fundamentalnych zasad precyzyjnego strzelania ; pozwala zweryfikować ich zachowanie bez względu na jakość broni i amunicji

Cel:  Pusta kartka formatu A4 w odległości 1-3 metrów

Czas: Nieograniczony

Postawa: Stojąca trzymając broń oburącz (opcjonalnie trzymając broń tylko prawą/lewą ręką)

Ilość amunicji: 6 sztuk załadowanych do jednego magazynka

Wykonanie:

Ćwiczący staje naprzeciw pustej kartki zgrywając na jej środku przyrządy celownicze i oddaje pojedynczy strzał (podobnie jak podczas ćwiczenia bezstrzałowego "ściana").

Przestrzelina w kartce staje się punktem celowania. Zgrywając na niej przyrządy celownicze należy oddać kolejno pięć pojedynczych strzałów. Wszystkie przestrzeliny powinny być ze sobą połączone. Im mniejszy otwór w kartce tym lepiej wykonane ćwiczenie.

Pierwsza przestrzelina może być poza grupą (lub być jej częścią) zależnie od ustawienia przyrządów celowniczych różnych modeli broni.

Objaśnienie:

Wbrew pozorom jest to bardzo trudne i wymagające ćwiczenie. Jedynie najlepsi strzelcy są w stanie wykonać je pozostawiając w celu otwór wielkości pojedynczej przestrzeliny na dystansie 3 metrów. Ograniczona odległość do celu eliminuje wszystkie czynniki  niedokładności broni czy amunicji, które w innych warunkach mogły by wpłynąć na średnicę przestrzeliny. Dzięki temu strzelec może zweryfikować poprawność zgrywania przyrządów celowniczych i pracy na języku spustowym bez względu na jakość samej broni czy amunicji.

Uwaga:Podczas wykonywania całego ćwiczenia wzrok powinien pozostać skupiony na przyrządach celowniczych. Należy unikać przenoszenia wzroku na cel zaraz po strzale, aby sprawdzić trafienie. Otwór po trafieniach jest jedynie punktem celowania i jego obraz powinien pozostać rozmyty. Wykonując każdy strzał należy dwukrotnie zaobserwować obraz zgranych przyrządów celowniczych (przed przeniesieniem skupienia wzroku) bezpośrednio przed strzałem, oraz po tym kiedy broń wykona pełen cykl przeładowania. Uniknie się wtedy błędów, które staną się poważną przeszkodą podczas nauki kontroli przyrządów celowniczych podczas strzelania dynamicznego.

 

ACCELERATION DRILL (PRZYŚPIESZENIE)

Uczy: Oddania celnego strzału (strzałów) w ograniczonym czasie

Cel: okrąg ośrednicy 8" (ok. 20cm), środek (strefa A) tarczy IDPA. Odległość do celu 5-10 metrów w zależności od umiejętności

Postawa:   Stojąca, broń trzymana oburącz blisko klatki piersiowej pod okiem dominującym, lub broń trzymana oburącz w postawie niskiej gotowości (pistolet  skierowany pod kątem 45 stopni w dół)

Czas: 1 sekunda -konieczne użycie timera IPSC lub aplikacji timera na telefon komórkowy z funkcją PAR (odmierzania przedziału czasowego z sygnalizacją jego początku i końca)

Ilość amunicji: 9 sztuk załadowane w jednym magazynku

Wykonanie:

Na początkowy sygnał timera ćwiczący kieruje broń na cel, zgrywa przyrządy celownicze i oddaje strzał zanim wybrzmi sygnał końca przedziału czasowego.

W przypadku oddania trzech celnych strzałów pod rząd (każdy w czasie poniżej 1s) podczas kolejnych 3 powtórzeń ćwiczący stara się za każdym razem oddać 2 lub 3 celne strzały w tym samym czasie.

Objaśnienie:

Ćwiczenie ma na celu naukę oddania szybkich  strzałów z wykorzystaniem przyrządów celowniczych. Aby zmieścić się w zadanym czasie, a nawet być w stanie oddać więcej niż jeden strzał trzeba rozpoczynać pracę na języku spustowym od razu, kiedy przyrządy celownicze broni pojawią się w polu widzenia. Szczególnie jest to ważne w  wypadku strzelania z broni działającej w systemie SA/DA i oddawania pierwszego strzału ze zwolnionego kurka. Strzał powinien paść ułamek sekundy po tym kiedy ramiona osiągną końcowe położenie. Wymaga to wpierw długiego treningu bezstrzałowego w celu wypracowania idealnej koordynacji pomiędzy ruchem rąk i tempem ściągania języka spustowego. Zaczynając ćwiczenie z bronią trzymaną oburącz blisko ciała powinna to być ta sama pozycja broni, jaką wykorzystujesz w sekwencji dobywania broni z kabury, w momencie kiedy obie dłonie uchwycą pistolet.

Podczas wykonywania tego ćwiczenia z postawy niskiej gotowości (broń skierowana pod kątem 45 stopni w dół) najważniejsze jest, aby kątem oka widzieć obraz zgranych przyrządów już wtedy, kiedy broń jest skierowana w dół. Na sygnał wystarczy wtedy unieść broń w górę ściągając jednocześnie język spustowy, a obraz zgranych przyrządów celowniczych samoistnie pojawi się na celu. Aby to było możliwe należy podczas wykonywania tego ćwiczenia usztywnić nadgarstki, ponieważ ruch dłoni w nadgarstku spowoduje przesunięcie muszki w szczerbinie i tym samym konieczne będzie ponowne zgrywanie przyrządów celowniczych broni po ich pojawieniu się na celu.

  

3-SECOND DRILL (ĆWICZENIE 3 NA 3)

Uczy: płynnego przenoszenia ognia z celu na cel w płaszczyźnie poziomej w ograniczonym czasie i w różnej kolejności

Cel: 3 tarcze IDPA w odległości 1 metra od siebie na dystansie 5 metrów

Postawa:   Stojąca, broń trzymana oburącz blisko klatki piersiowej pod okiem dominującym , lub broń trzymana oburącz w postawie niskiej gotowości (pistolet  skierowany pod kątem 45 stopni w dół) , start z bronią w kaburze

Czas:  3 sekundy (konieczne użycie timera IPSC lub aplikacji timera na telefon komórkowy z funkcją PAR)

Ilość amunicji:   9 sztuk (3x3)

Wykonanie:

Ćwiczenie zawiera trzy przebiegi (osobne ćwiczenia). Każde należy wykonać w czasie 3s

1. Na sygnał ćwiczący oddaje po jednym strzale w głowę każdego celu od lewej do prawej

2. Na sygnał ćwiczący oddaje po jednym strzale w głowę każdego celu od prawej do lewej

3. Na sygnał ćwiczący oddaje po jednym strzale w głowę każdego celu zaczynając od środkowego. Potem kolejność ostrzału zewnętrznych celów dowolna.

Liczy się sumaryczna ilość trafień w całym przebiegu (maksymalnie 9). Każdy strzał oddany po zakończeniu 3-sekundowego przedziału czasowego w danym przebiegu jest liczony jako chybienie. Aby zaliczyć ćwiczenie ćwiczący musi uzyskać minimum 7 trafień.

To samo ćwiczenie można wykonać dobywając broń z kabury, spod ubrania. Kryteria czasu i zaliczenia nie ulegają zmianie.

Objaśnienie:

Ćwiczenie uczy przenoszenie ognia z celu na cel w ograniczonym czasie. Aby móc skutecznie je wykonać należy nauczyć się przenoszenia broni z celu na cel podczas treningu bezstrzałowego podobnie jak w pozostałych ćwiczeniach opisanych w tym zestawie. W tym ćwiczeniu zaraz po tym jak padnie pierwszy strzał strzelec powinien przenieść wzrok na następny cel, a następnie przenieść broń zgrywając ostatecznie przyrządy celownicze.

Jest to znacznie szybsze niż przenoszenie broni z celu na cel patrząc cały czas na przyrządy celownicze.

Każdy kto ma do czynienia z komputerem bardzo dobrze zna to zjawisko. Chcąc najechać znacznikiem myszki na jakąś ikonę znajdująca w przeciwnym rogu ekranu monitora, nie obserwujecie cały czas wskaźnika przesuwając go w kierunku docelowym, tylko patrzycie na ikonę,  na którą chcecie najechać wskaźnikiem, a ręka samoczynnie wykonuje skoordynowany ruch.

Po czasie, nabierając wprawy, będziecie mogli wykorzystać zjawisko odrzutu broni na waszą korzyść tak, aby odrzut broni pomagał wam "przeskakiwać" pistoletem z celu na cel.

 

TARGET AQUISITION DRILL (ÓSEMKA) 

Uczy:   przenoszenia ognia z celu na cel w płaszczyźnie poziomej i pionowej, zmiany tempa strzelania w zależności od trudności celu.

Cel:   dwie tarcze IDPA (T1 i T2) ustawione obok siebie w odległości 1 metra, odległość do tarcz - około 5 metrów (10 lub 15 metrów)

Czas:  mierzony Timerem IPSC - wynik zależnie od umiejętności ćwiczącego i warunków ćwiczenia

Postawa:   Stojąca, broń trzymana oburącz blisko klatki piersiowej pod okiem dominującym, lub broń trzymana oburącz w postawie niskiej gotowości (pistolet  skierowany pod kątem 45 stopni w dół) , start z bronią w kaburze

Ilość amunicji: 6 sztuk

Wykonanie:

Na sygnał rozpoczęcia ćwiczący oddaje 2 strzały w środek celu nr 1 (strefa A) , następnie 1 strzał w głowę celu nr 2, 1 strzał w głowę celu numer 1 i 2 strzały w środek celu nr2 (strefa A)

Objaśnienie:

Lufa podczas wykonania ćwiczenia wykonuje ruch przypominający cyfrę 8. Strzelający nie tylko przenosi broń z celu w poziomie i pionie, ale także pomiędzy celami o różnym stopniu trudności. Dzięki temu ćwiczenie to uczy także jak zmieniać tempo strzelania zależności od trudności celu. Ostrzeliwując głowy celów w takim samym tempie jak podczas dubletów w klatkę piersiową ćwiczący chybi. Ostrzeliwując wszystkie obszary w tempie strzałów w rejon głowy ćwiczenie będzie wykonane zbyt wolno. Sprawdź jak szybko jesteś w stanie zgrywać przyrządy i oddawać celne strzały w zależności od trudności celu.

 

PRZEKŁADANKA 

Uczy:  kontroli broni  każdą z rąk osobno, oraz płynnego przekładania broni z ręki do ręki

Cel: tarcza IDPA w odległości 5 metrów

Czas: ćwiczenie może być wykonywane z użyciem Timera IPSC lub bez

Ilość amunicji:  6 sztuk w jednym magazynku

Postawa:   Stojąca, broń trzymana ręką dominującą blisko klatki piersiowej pod okiem dominującym , lub broń trzymana ręką dominującą w postawie niskiej gotowości (pistolet  skierowany pod kątem 45 stopni w dół) , start z bronią w kaburze

Ćwiczący wykonuje ćwiczenie jako jeden przebieg

- 2 strzały tylko prawą ręką (korpus)

- 2 strzały tylko lewą ręką (korpus)

- 1 strzał prawą ręką (głowa)

- 1 strzał lewą ręką (głowa)

Wszystkie przestrzeliny powinny się znaleźć we właściwych strefach. Podczas strzelania z wykorzystaniem jednej ręki należy  mocno zacisnąć pistolet w dłoni, oraz zablokować rękę strzelającą w nadgarstku oraz łokciu. Strzelanie z tzw. "miękkiego nadgarstka" przy braku takiego zablokowania często jest przyczyną zacięć broni. Zaciśnięcie wolnej dłoni w pięść i umieszczenie jej na klatce piersiowej dodatkowo pomoże wzmocnić uchwyt dłoni w której znajduje się broń.

Objaśnienie:

Kontrola broni jedną ręką ma kluczowe znaczenie w wielu sytuacjach, nie tylko kiedy strzelec zostanie ranny. Umiejętność strzelania z wykorzystaniem tylko jednej ręki przydaje się nie tylko podczas strzelań sportowych, ale także podczas korzystania z latarki, konieczności otwarcia drzwi, czy przesunięcia lub złapania czegoś. W służbach mundurowych taka umiejętność jest krytyczna podczas zmiany jednostki broni z długiej na krótką w czasie awarii czy wykorzystywania tarczy balistycznej.

To tylko niektóre przykłady, jednak nauka strzelania z wykorzystaniem jednej ręki jest często zaniedbywana, ponieważ nabyte w ten sposób ciężką pracą umiejętności nie przekładają się na poprawę techniki i wyników podczas strzelania oburącz.

 

1R2

Uczy: rozpoznawania kiedy zamek zablokuje się w tylnym położeniu ,wykonywania szybkiej wymiany magazynka, właściwego uchwycenia pistoletu po wymianie magazynka

Cel: tarcza IDPA w odległości 3-5 metrów

Czas: ćwiczenie może być wykonywane z użyciem Timera IPSC lub bez

Ilość amunicji:  9 sztuk (3x3) z rozłożeniem na 2 magazynki po 1 i 2 sztuki amunicji

Postawa: postawa strzelecka stojąc, broń na celu ze zgranymi przyrządami celowniczymi, palec na języku spustowym

Wykonanie:

Ćwiczący umieszcza magazynek z dwiema sztukami amunicji w ładownicy na pasie. Magazynek z jednym nabojem w środku podpina do pistoletu i wprowadza nabój do komory. Staje prze tarczą z bronią skierowaną w stronę celu, przyrządami celowniczymi zgranymi na celu i palcem na języku spustowym. Na sygnał rozpoczęcia jak najszybciej oddaje strzał, wymienia magazynek i oddaje dwa szybkie celowane strzały.

Ćwiczenie należy powtórzyć trzykrotnie.

Objaśnienie:

Oddanie dwóch strzałów po wymianie magazynka zmusza do ustalenia prawidłowego uchwytu na broni, w celu jej właściwej kontroli podczas następującego dubletu. Oddanie dwóch szybkich strzałów zmusza także do skupienia się na przyrządach celowniczych.

Ważne jest podczas tego ćwiczenia, aby uczyć się rozpoznawać to, że zamek znalazł się w tylnym położeniu. W tym celu po oddaniu pierwszego strzału (awaria niewiadomego pochodzenia) strzelec powinien unieść lekko lufę pistoletu lub przekręcić go w dłoniach aby ujrzeć okno wyrzutowe łusek i rozpoznać właściwie koniec amunicji.

Utrudniając to ćwiczenie można poprosić kolegę na strzelnicy aby to on ładował magazynki. Załadowanie przed nabojem zbijaka do magazynka, który wprowadzamy do pistoletu wymusi usunięcie zacięcia, a dopiero przy następnym strzale będzie koniec amunicji. Wymusza to właściwą kontrolę broni po pierwszym strzale, a także właściwą reakcję w zależności od zaistniałej sytuacji.

 

CO DALEJ ?

To tylko przykładowy zestaw ćwiczeń, skorzystajcie z niego lub wykorzystajcie te i inne ćwiczenia, aby stworzyć swój własny i pracować nad tymi umiejętnościami, które są dla was najważniejsze.

Podstawą jest to, aby mieć z góry ustalony plan treningu zanim jeszcze udacie się na strzelnice, nawet jeżeli zabieracie ze sobą jedynie tytułowe 50 sztuk amunicji.

Pin It