Istnieje bardzo cienka granica pomiędzy „uznaniem administracyjnym” a „dowolnością”. O ile organ podjął wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, rzetelnie zebrał i ocenił zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a wydana na jego podstawie decyzja nie wykracza poza granice uznania administracyjnego – będzie ona zgodna z prawem.

Środowisko strzeleckie to świat, w którym obowiązują pewne zasady, zarówno te szczegółowo regulowane przepisami, jak i te niepisane. Lepiej wiedzieć jak się zachować, zamiast narażać się na chłodne przyjęcie ze strony bardziej doświadczonych kolegów.

Z roku na rok rośnie liczba osób uprawnionych do posiadania broni, a co za tym idzie grupa uprawnionych do jej noszenia, czyli przemieszczania się z załadowanym pistoletem w kaburze. Niezależnie od tego, czy dotyczy to bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy strzelnicą, a miejscem przechowywania broni, czy ochrony osobistej, taki krok należy przemyśleć i dobrze się do tego przygotować.

Co tak naprawdę dzieje się w czasie walki? Organizm pod wpływem silnego stresu rozpoczyna wydzielanie hormonów. Zamykają się drobne naczynia krwionośne i przyśpiesza tętno, aby dostarczyć więcej tlenu potrzebnego mięśniom do ciężkiej pracy. Ciało przygotowuje się do pierwotnych reakcji odziedziczonych po przodkach ? ataku lub ucieczki.